gesio77.serwis

Temat: Wiejskie klimaty
... podstaw? Utylitaryzm? Mieszają mi się te pojęcia z pozytywizmu i Młodej Polski. Co dalej: mleko prosto od krowy. Bez żadnej chemii, mniam, ach ta pianka. Albo te urocze kościółki, aż się...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=75227Temat: Lekcje - Wrzesień
08.09.10 T: POZYTYWIZM - NOWA EPOKA, NOWE IDEAŁY 1.Daty Ramowe: od 1864r. do końca XIXw. 2.Filozofia pozytywna A.Comte'a: -Znaczenie wiedzy empirycznej oraz naukowości -Odrzucanie metafizyki i religii (uważanej jako zabobon) -Wzorem ... higienę i podstawową edukację -PRACA ORGANICZNA - społeczeństwo uważane jest jako jeden organizm -SCJENTYZM - zaufanie do wiedzy -UTYLITARYZM - inaczej filozofia zdrowego rozsądku, dbanie o pożytek jednostki i społeczeństwa, celem ... polskiego pozytywizmu: a)Prozaicy -Eliza Orzeszkowa -Henryk Sienkiewicz -Bolesław Prus b)Poeci -Adam Asnyk -Maria Konopnicka
Źródło: atdauni38.fora.pl/a/a,724.html


Temat: Ciekawostki
Jee tam, ja kocham dekadencję. Mgliste, dżdżyste, morczne i melancholijne... Mmmmmm..... Poniedziałki za to pachną mi pozytywizmem. Praca. Utylitaryzm. Blee. No, ja się założę, że z czegoś Robert musi być fajtłapa....
Źródło: lyleknepper.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Referaty..
1. Chronologia: Tło historyczne i związki z pozytywizmem na świecie 1864-1894 1864-upadek powst.styczniowego -w Polsce panuje noc APUCHTINOWSKA -Polska jest skłócona -uwłaszczenie chłopów 1890-pisarze którzy wyróżniali się odmiennym tworzeniem Etapy rozwoju pozytywizmu polskiego: 1.Lata 50-60-pojawiają się nowe sposoby myślenia, działania Uaktywniają się przedburzowy (Forma ezopowa): Michał Bałucki, Teodor Jeż, Mieczysław Romanowski 2.1864- do połowy lat 70-tych- okres programotwórczy, propagowania nowych haseł. Rymopisarstwo jest poezją wtórną. Popularność zdobywa powieść tendencyjna: -utylitaryzm-powieść miała służyć czemuś -wyraziste, schematyczne skontrastowanie postaw jednoznacznie negatywnych i pozytywnych -podporządkowanie fabuły tezie z góry założonej przez autora i czytelnej dla odbiorcy ... „Nad niemnem” -apogeum epoki- szczyt 5.Lata 90-te: -schyłek pozytywizmu Inny podział: +lata 70-te: młodość epoki +lata 80-te: dojrzałość
Źródło: coolturoznawstwo.fora.pl/a/a,459.html


Temat: Pytania na egzamin
Pytania podane przez pana doktora: 1.naturalizm i antynaturalizm 2.kognitywizm a nonkognitywizm 3.podstawowe cechy imperatywizmu 4. podstawowe cechy realizmu prawniczego 5.pozytywizm twardy a pozytywizm wyrafinowany 6.pozytywizm legalny Bergbohma 7.pozytywistyczna teoria państwa i prawa Jelinka 8.utylitaryzm Benthama 9.pozytywizm anglosaski w ujeciu Austina 10.historyzm Puchty i von Saviniego 11.szkoła wolnego prawa 12.psychologia Petrażyckiego 13 socjologiczna koncepcja prawa Ehrlicha 14.podstawowe założenia realizmu skandynawskiego 15.realizm Holmesa 16.inżynieria...
Źródło: prawo2005.fora.pl/a/a,1256.html


Temat: Rozmowy niekontrolowane :)
mogli wymyślić checniejszych definicji...) Haha mialam dzis temat na polaku "Dwie twarze polskiego pozytywizmu" co mi sie skojarzyło z "Twarzą w twarz", albo "Każdy człowiek ma dwie twarze" xP lol [i...
Źródło: onlymagdam.fora.pl/a/a,29.html


Temat: Najgorsza lektura szkolna...
... pisał... No paranoja! Poza tym większośc lektur z pozytywizmu. Utylitaryzm i praca u podstaw mnie po prostu odrzucają! Mam taki sam odruch wymiotny, jak animacja na widok krasnali. Poza tym pamiętam,...
Źródło: forum.erynie.pl/viewtopic.php?t=660


Temat: Partia
Pozytywizmem mi to pachnie Całego społeczeństwa i tak nie da się "zadowolić".[Michau nie czytaj tego, bo zaraz pewnie Ci się "skojarzy" ] Zawsze znajdzie się ktoś komu to czy tamto się nie spodoba Myślenie kategoriami pro-społecznymi jest w zamiarze głęboko humanitarne, ale utylitaryzm sobie.... a życie sobie
Źródło: piaskownica.pl/viewtopic.php?t=1795


Temat: Z kanonu lektur szkolnych wyrzuciłbym...
Creeck napisał: "Nie! Tam jest przynajmniej cos wartosciowego, mozna duzo wnioskow z tych ksiazek wysnuc. Nie to co romantycznosc i jakies smetne wiersze". Chodzi o to, że pozytywizm ogranicza się do utylitaryzmu i do sfery rozumu. Przez to pozytywizm nie tylko nas nudzi, ale i ogranicza myślenie. Romantyzm natomiast, to nie smetne wiersze ani romansidła, lecz prawdziwy przełom w literaturze, która w...
Źródło: linuxpl.com/~ebooki/viewtopic.php?t=1481


Temat: Poprawka z Polskiego
Geneza i funkcjonowanie nazwy pozytywizm. 2.Pojęcia: ewolucjonizm, utylitaryzm, organicyzm, scjentyzm, agnostycyzm. 3.Kierunki w sztuce II poł. XIX w.: akademizm, realizm, naturalizm. Najważniejsi przedstawiciele w Polsce. 4.Typy powieści realistycznej(definicje,cechy): społeczno-obyczajowa,psychologiczna. 5.Dzieje i charakterystyka głównego bohatera "Zbrodni i kary" F. Dostojowskiego 6.Program polskich pozytywistów (hasła: praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, tolerancja religijna). 7.Małe formy prozatorskie: B.Prus "Kamizelka", M.Konopnicka "Mendel Gdański",...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=99560


Temat: tematy pracy klasowej kl. 2c
Ściąga.pl Adam Asnyk - "Do młodych" W epoce pozytywizmu samotny bohater walczący o wyzwolenie ojczyzny przekształcił się w człowieka, którego celem jest uświadomienie najniższych warstw społecznych. Bohater epoki pozytywizmu musiał stać się nauczycielem. Utwór Adama Asnyka „Do młodych” konkretyzuje zadania tych, którzy będą sięgać po „nowe życie”. Wiersz ten nazywany jest manifestem pokolenia pozytywistów, i z tego powodu często porównywany jest do mickiewiczowskiej „Ody do młodości”. Adresatem są, jak wskazuje tytuł, młodzi pozytywiści. Adresatem jest całe społeczeństwo, ale też i każda jednostka. W utworze znajduje się nawiązanie do filozofii Comte’a (należy wiedza i rozumem poszukiwać nowych dróg). Moim zdaniem, Asnyk akceptuje ją, ponieważ utylitaryzm, który zawierała w sobie miał służyć człowiekowi, pozwalał mu rozwijać się. Utwór wyraża bezgraniczną wiarę w postęp dziejowy, ewolucję myśli. ... co najważniejsze i wzbogaciwszy to o swoje dokonania pozostawili potomnym. Wiersz mówi o konieczności kształcenia najniższych warstw społecznych. Uważam, że utwór "Do młodych" jest wskazówką dla młodego pokolenia pozytywistów. Moim zdaniem,...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,173.html


Temat: Biografie członków PPS
... członkiem zarządu Polskiej Partii Socjalistycznej... Ciekawostki: - entuzjasta głównych haseł pozytywizmu (praca u podstaw, praca organiczna, utylitaryzm) - identyfikuje się z bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pt. ,,Ludzie bezdomni" Tomaszem Judymem -...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2226


Temat: Komunikaty
asymilacja Żydów, powieść tendencyjna, powieść realistyczna, realizm, naturalizm, powieść historyczna, nowela, opowiadanie +inne pojęcia z oświecenia 2) Jak program polskiego pozytywizmu realizowali autorzy nowelek 3) Narracji w Glorii victis 4) Praca...
Źródło: lo12.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=947


Temat: Romantyk i Pozytywista (J.Słowacki i Bolesław Prus) ...
... f. patriotyzmem. 10. Podsumowanie 0-4 – pełne podsumowanie (np. powinno dotyczyć różnic w ocenie cywilizacji Zachodu i ich związku z ideami pozytywizmu i romantyzmu), (4) – niepełne podsumowanie (np. powinno dotyczyć...
Źródło: atdauni38.fora.pl/a/a,797.html


Temat: egzamin
Pytania z Historii Doktryn z 17.06.2008: 1. Koncepcja państwa stanu wyjątkowego Carla Schmida 2. Pozytywizm niemiecki 3. Koncepcja socjalizmu utopijnego 4. Koncepcja konserwatyzmu w tradycji europejskiej 5. Pozytywizm prawniczy Xix. 6. Teoria państwa G. Jelinka 7. Rząd u J.J. Rousseau 8. Pozytywizm niemiecki 9. Koncepcja ustroju Monteskiusza 10. Idea tyranobójstwa- , Marsyliusz z Padwy, św, Tomasz, John z Salisbury 11. Socjalizm utopijny 12. Koncepcja prawa natury w XVIIw. 13. Umowa społeczna Rousseau 14. Państwo u kalwina 15. Teoria państwa według Hegla 16. Komunizm w związku Sowieckim 17. Faszyzm weWłoszech 18. Doktryna pozytywizmu prawniczego u J Austina 19. Państwo u Lutra 20. Koncepcja państwa u św. Tomasza z Akwinu 21. Teoria prawa u Lutra 22. Teoria reprezentacji w późnym średniowieczu i wczesnym odrodzeniu 23. Koncepcja Stalina – państwo sowieckie 24. Doktryna papalizmu 25. Dualizm władzy świeckiej i duchownej 26. Państwo jakobińskie we Francji 27. Otto von Gierke. Pozytywizm prawniczy – jego krytyka ... Hansa Kelsena 36. Krytyka pozytywizmu Gierke’a. System pozytywistyczny Austina 37. Organiczna teoria państwa 38. Koncepcja suwerenności ludu u Marsyliusza z Padwy 39. Normatywizm Hansa Kelsena 40. Własność wg J.J. Rousseau 41. Koncepcja stanu natury wg Johna Locke’a 42. Podział władz u Locke’a 43. Koncepcja suwerenności w doktrynie Bodina 44. Umowa społeczna u Hobbesa 45. Pozytywizm niemiecki 46. Suwerenność u Jelinka 47. Filozoficzne podstawy pozytywizmu. Conte i Spencer 48. Koncepcja władzy u Machiavellego 49. Własność u Rousseau ... u św Tomasza z Akwinu 60. Utylitaryzm Woltera 61. Doktryna federalistów amerykańskich 62. Prawo wg św. Tomasza z Akwinu 63. Szkoła historyczna w Niemczech 64. Rola humanitaryzmu w myśli politycznej 65. Władza wg Machiavellego 66. Koncepcja stanu natury...
Źródło: prawo2009uksw.fora.pl/a/a,116.html


Temat: NOTATKI FILOZOFIA- KOMPENDIUM
Oto i pierwsza część notatek z ostatniego wykładu: Pozytywizm August Comte(1798-1857) Twórca pojęcia pozytywizmu; napisał „Wykład filozofii pozytywnej” w 6tomach.Swoimi poglądami podważa hegizm. Pozytywizm wyrasta w opozycji do hegizmu i jest ... analogii; kryteria powinności dobra i zła można odnaleźć w prawach przyrody (etyczny darwinizm).Podstawową zasada tej teorii to walka o byt. c.d.n -utylitaryzm
Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,70.html


Temat: Pojęcia ; spis utworów
utylitaryzm praca u podstaw, praca organiczna emancypacja kobiet; asymilacja żydów realizm; język ezopowy naturalizm powieść: tendencyjna, historyczna, realistyczna Młoda Polska Neoromantyzm; dekadentyzm; katastrofizm dramat naturalistyczny impresjonizm poetycki Franciszkanizm; Symbolizm; Hymn Schoppenhauer...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,423.html


Temat: Pozytywizm - opracowanie na sprawdzian
Ramy czasowe - początek epoki pozytywizmu to upadek powstania styczniowego w roku 1864, a koniec to początek okresu Młodej Polski (??) Nazwa epoki - Pozytywizm jako nazwa okresu literackiego to w ... poznać i zrozumieć, ponieważ tylko wiedza o faktach daje nam nad nimi władzę. Wiedzę o charakterze pewnym dostarczają nam tylko nauki przyrodnicze. Utylitaryzm - użyteczność. Wszystkie nasze uczynki są dobre, jeżeli...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,165.html


Temat: referaty
TRADYCYJNY POZYTYWIZM ANGLOSASKI Cz. I (drugą ma Basia) Jest to nurt filozoficzny charakteryzujący się powiązaniem z takimi hasłami jak: prawo, wolność, obowiązek i zadośćuczynienie. Zwracał uwagę na rozumienie prawa i suwerenności. ... postępowanie człowieka jest wtedy słuszne, gdy zapewnia jak największe szczęście jak największej liczbie ludzi bądź minimalizuje cierpienie. Jest to więc wspomniany przeze mnie wyżej utylitaryzm. Zresztą Bentham jest uważany za jednego...
Źródło: prawo2005.fora.pl/a/a,1254.html


Temat: wielka encyklopedia filozofii na wesoło :)
... [b]Utylitaryzm: że kiedy sobie zrobisz jakąś przyjemność, na przykład zjesz dobry obiad, to popełniłeś czyn moralnie chwalebny, ponieważ zwiększyłeś globalną masę szczęścia na ziemi. Futurologia: bardzo naukowa nauka o tym, czego...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=25491


Temat: Nad Niemnem
... pomiędzy Benedyktem a jego synem Witoldem, głoszącym idee pozytywistyczne. Marta Korczyńska jest kuzynką Benedykta. Pomaga mu wydatnie w gospodarstwie. Jest to dla niej jedynym sensem życia. Odrzuciwszy z obawy mezaliansu oświadczyny...
Źródło: celticpl.fora.pl/a/a,59.html


Temat: Opracowanie pojęć na sprawdzian :D
złe, przedstawia mechanizmy życia społecznego, życie wewnętrzne bohaterów. Pozytywizm, Lalka Bolesław Prus Scjentyzm- hasło wiedza to potęga, żeby zmienić rzeczywistość trzeba ją poznać, wiedzy dostarczają nauki przyrodnicze, Pozytywizm, August Comte Utylitaryzm- użyteczność, zharmonizowanie celów jednostkowych z celami społecznymi, będąc użytecznym dla społeczeństwa człowiek dla jednocześnie o samego siebie. Zasada wymiany usług między jednostką a społeczeństwem. John Stuart Mill pozytywizm Język ezopowy – system metafor i przemyśleń czytelnych tylko dla polskiego odbiorcy tekstu, sposób przekazania treści niedozwolonych przez władze. Pozytywizm, Lalka, Bolesław Prus Powieść tendencyjna- powieść gdzie przyjmuje się jakąś tezę( tendencję) i stara się ją udowodnić, bohaterowie typowi, podział bohaterów na dobrych i złych , narrator prowadzi do oczywistych wniosków, apele autora. Pozytywizm, Nad Niemnem, Eliza Orzeszkowa Powieść realistyczna- bohaterowie nie przypominają herosów, postać posiada motywację psychologiczną, narrator wszechwiedzący, fabuła wielowątkowa, dużo epizodów, zdarzenia mogły wydarzyć się naprawdę. Chronologia wydarzeń. Pozytywizm, Lalka Bolesław Prus. Impresjonizm- dążenie do złapania chwili, uwiecznienia ulotnych momentów za pomocą instrumentacji...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,428.html


Temat: Zagadnia z egzaminu z filozofii.
14. John Stuart Mill- empiryzm i utylitaryzm. John Stuart Mill (1806-1873), “Utylitaryzm”(1863) Urodził się 20 maja 1806 roku w Londynie jako najstarsze dziecko znanego angielskiego filozofa i autora Historii Indii Jamesa ... 1826 roku, miał doniosły wpływ na światopogląd filozofa. Utylitaryzm wpajany mu przez ojca i pogłebiony przez pisma Benthama przestał mu wystarczać. Nie odrzucił go zupełnie, ale doszedł do wniosku, że nie ... XIX wieku to okres ukształtowania się poglądów brytyjskiego libarała. W 1859 Mill opublikował rozprawę O wolności, w 1861 O rządzie reprezentacyjnym, a w 1863 Utylitaryzm. Rozważania nad filozofią sir Wiliama Hamiltona oraz August Comte i pozytywizm ukazały się w 1865 roku. W 1868 roku wydał ostatnią swoją książkę Poddaństwo Kobiet. Zmarł w Awinionie 8 maja 1873. Poglądy filozoficzne Johna Milla dzielą się na dwa okresy. We wczesnym okresie był on zdecydowanym zwolennikiem utylitaryzmu i kontynuatorem brytyjskiego empiryzmu. Jego uważane za najważniejsze dzieło tego okresu to "System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej", w którym sprecyzował i przystosował koncepcję empirycznej teorii poznania do zastosowania w ramach utylitaryzmu. Kilka myśli zawartych w tym dziele stało się podstawą współczesnej logiki matematycznej. Były to: • pierwsza próba uściślenia pojęć tradycyjnej ... i życiowe. Empiryzm Milla w wielu szczegółach, nawet istotnych, różnił się od pozytywizmu Comte'a, ale przez swą zasadniczą postawę był jego najwierniejszym sprzymierzeńcem. Empiryzm był w XVIII w. filozofią panującą w ... większości. Utylitaryzm (łac. utilitas- korzyść, pożytek, wygoda). Jest to nauka, która przyjmuje jako podstawę moralności użyteczność, czyli zasadę największego szczęścia, głosi, że czyny są dobre, jeżeli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeżeli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez przyjemność rozumie się przyjemność i brak cierpienia; przez nieszczęście – cierpienie i brak przyjemności . Na utylitaryzm można patrzeć jako na stanowisko konwencjonalistyczne i ... W przeciwnym wypadku działanie jest moralnie złe. Utylitaryzm należy do grupy doktryn teleologicznych, ponieważ wartość moralna ma charakter instrumentalny; działanie uznawane jest za dobre lub złe, będąc środkiem do jakiegoś celu. ... to szczęście może być różnie pojmowane, dlatego można mówić o różnych odmianach eudajmonizmu: hedonistyczny (Arystyp z Cyreny, Epikur); transcendentalny (Platon); perfekcjonistyczny (Arystoteles); stoicka apatheia; eutymia Demokryta. Przedstawiciele utylitaryzmu powiadają, że ludzkie...
Źródło: pedagogikabloka.fora.pl/a/a,198.html